Prizorišče

Parkirišča

Z zeleno so označena parkirišča v okolici Karnevalske dvorane Qcenter (označeno z rumeno).